Εργασιακό άγχος & πως να το μειώσετε

Το 25 % των εργαζομένων στην Ευρώπη αναφέρει ότι υποφέρει από εργασιακό άγχος καθ’ όλη τη διάρκεια ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του ωραρίου εργασίας τους, ενώ ανάλογο ποσοστό αναφέρει ότι η εργασία συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία του. Το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Η εργασιακή ανασφάλεια έχει αυξηθεί, ενώ το ένα πέμπτο των εργαζομένων εξακολουθεί να εργάζεται υπερωριακά ή βάσει μη τακτικών προγραμμάτων εργασίας. Καταγράφεται αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων εργασιακής πίεσης, βίας και παρενόχλησης η οποία σχετίζεται με τις αλλαγές που επέφερε η οικονομική κρίση στον χώρο εργασίας.

Συμπτώματα εργασιακού άγχους:

Το εργασιακό στρες μπορεί να εμφανιστεί με τις ακόλουθες εκφράσεις:

 • Αισθήματα άγχους και κατάθλιψης λόγω διαπροσωπικών συγκρούσεων ( αναγνώριση αισθημάτων ανεπάρκειας, φόβου ) στα πλαίσια επαγγελματικών αποτυχιών.
 • Φόβος αποτυχίας εξαιτίας προαγωγής που αυξάνει τις προσδοκίες για μεγαλύτερες επιτυχίες.
 • Συγκρούσεις-διαφωνίες με φιγούρες εξουσίας στο εργασιακό πλαίσιο.
 • Αισθήματα άγχους, κατάθλιψης στα πλαίσια απόλυσης ή υποβάθμισης επαγγελματικής αξίας- αμοιβής.
 • Άγχος που σχετίζεται με πραγματικό ή φανταστικό κίνδυνο απώλειας εργασίας
 • Άγχος ή θλίψη που σχετίζεται με παράπονα έλλειψης επαγγελματικής ικανοποίησης ή υπερβολικών εργασιακών ευθυνών.

Επιπτώσεις εργασιακού άγχους:

Η διατήρηση του εργασιακού στρες σε υψηλά επίπεδα μπορεί να μειώσει την επαγγελματικής αποδοτικότητα, να επηρεάσει την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, τη σεξουαλική επιθυμία, τον ύπνο, την όρεξη και τη φροντίδα του εαυτού.

Χρόνιες καταστάσεις εργασιακού στρες

Σε χρόνιες καταστάσεις στρες ενδέχεται να προκύψουν ψυχιατρικές διαταραχές όπως Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή, Διαταραχή Πανικού, Ψυχαναγκαστική Διαταραχή, Κατάθλιψη, Χρήση ουσιών, Αλκοολισμός.

Επιπλέον μπορεί να επηρεάσει τη σωματική υγεία με την μορφή ψυχοσωματικών νοσημάτων.

Αντιμετώπιση εργασιακού άγχους:

Η μείωση του επαγγελματικού στρες προϋποθέτει μακροπρόθεσμους στόχους.

Βάλτε στόχους όπως:

 • Βελτίωση της ευχαρίστησης και της άνεσης στις σχέσεις με τους συναδέλφους.
 • Βελτίωση της αυτοπεποίθησης και του αισθήματος επάρκειας στη διαχείριση των επαγγελματικών ευθυνών.
 • Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και η αποδοχή της επίβλεψης στο εργασιακό πλαίσιο.
 • Διατήρηση της αυτοεκτίμησης και της διάθεσης στο ενδεχόμενο της ανεργίας.
 • Βελτίωση εργασιακής ασφάλειας ως αποτέλεσμα θετικότερων αξιολογήσεων
  αύξηση εργασιακής ικανοποίησης και επίδοσης εξαιτίας καλύτερης επικοινωνίας και διαχείρισης στρες.

Οι μακροπρόθεσμοι αυτοί στόχοι επιτυγχάνονται με ενέργειες, τόσο σε ένα προσωπικό επίπεδο κατανόησης και κινητοποίησης όσο και με τη βοήθεια και καθοδήγηση ειδικού.

 • Αναγνώριση του προσωπικού ρόλου στις συγκρούσεις με τους συναδέλφους, της φύσης των συγκρούσεων και προσπάθεια κατανόησης των απόψεων της άλλης πλευράς.
 • Αναγνώριση προσωπικών δυσκολιών που ενδέχεται να προκαλούν συγκρούσεις στο εργασιακό πλαίσιο. Εδώ ενδέχεται να συμμετέχει η μετατόπιση προσωπικών ζητημάτων στην εργασία και η επίδραση χρήσης ουσιών συχνότερα της κάνναβης και του αλκοόλ.
 • Ανασκόπηση του ιστορικού διαπροσωπικών συγκρούσεων της οικογένειας, που ενδέχεται να επαναλαμβάνονται στο εργασιακό πλαίσιο του ατόμου.
 • Αναγνώριση παρόμοιων προβλημάτων συγκρούσεων , ανησυχιών εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Αντικατάσταση της μετατόπισης της ευθύνης των συγκρούσεων, αισθημάτων ή συμπεριφορών στους άλλους με αποδοχή της προσωπικής ευθύνης των συμπεριφορών, αισθημάτων και ρόλων στις συγκρούσεις.
 • Βελτίωση της επικοινωνίας χωρίς επιθετικότητα και αμυντικότητα. Αναγνώριση της επίδρασης του φόβου αποτυχίας και απόρριψης στις εκφράσεις και τις στάσεις απέναντι σε προϊσταμένους και συναδέλφους. Βελτίωση της αποδοχής του εαυτού και της αυτοεκτίμησης.
 • Κατανόηση και έκφραση των συνθηκών και των αιτιών που προκάλεσαν την απόλυση. Διερεύνηση αιτιών που ενδέχεται να διαφεύγουν από το συνειδητό έλεγχο. Σχεδίαση στρατηγικής αναζήτησης νέας εργασίας.
 • Διερεύνηση αιτίων αισθημάτων ανεπάρκειας, ματαιότητας ή φόβου επιτυχίας. Παύση σχολίων αυτο-υποτίμησης λόγω μίας επαγγελματικής αποτυχίας. Ρεαλιστική εκτίμηση επιτυχιών και αποτυχιών στην εργασία. Αναγνώριση των θετικών στοιχείων , των ταλέντων, των ανθρώπων που εκτιμούν και αποδέχονται .

Υπενθυμίζουμε ότι η συνολική ανθρώπινη αξία δεν μετριέται με υλικά ή εργασιακά επιτεύγματα.